• El RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques)
 • La LOPD (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Reglament de desenvolupament de la LOPD)
 • La LSSI (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en el blog)
 • Empresa comercial: Informàtica IGUIN
 • Web: https://iguin.eu
 • DNI: 40560868T
 • Domicili: 28bis, Avenue des guinguettes,66760 Bourg-Madame (France)
 • Activitat: Serveis Informàtics
 • Correu electrònic: informatica.iguin.eu@gmail.com

Aquestes condicions regulen l’ús, incloent l’accés a la web, de les pàgines que formen tdahcerdanya.eu, inclosos els continguts i els serveis que s’ofereixen.

En accedir a la web tdahcerdanya.eu adquireixes la condició de “usuari”, i com a usuari has de conèixer les condicions que regulen aquestes directrius de polítiques d’avís legal i polítiques de privacitat de la web tdahcerdanya.eu.

La finalitat de la web és oferir contingut sobre el TDAH, promoure informació i col·laboració, oferir informació d’esdeveniments i serveis de tercers relacionats amb el TDAH i informar de qualsevol informació que la junta directiva de l’associació TDAH Cerdanya cregui convenient i sigui d’interès públic per als usuaris que visitin la nostra web tdahcerdanya.eu

 • Informació i contingut d’interès del TDAH.
 • Informació d’interès d’organismes públics oficials.
 • Blog de la web TDAH
 • Blog pels usuaris
 • Pàgines personalitzades amb informació d’interès de l’associació TDAH Cerdanya per usuaris, usuaris registrats i usuaris registrats membres de l’associació.
 • Registre d’usuaris per a formar part de l’associació TDAH Cerdanya.
 • Un usuari es defineix com una persona o entitat que accedeix a la pàgina web tdahcerdanya.eu i accedeix a la informació habilitada per a usuari que per polítiques d’administració se li assignen.
 • Un usuari registrat es defineix com una persona o entitat que es registra en la nostra associació a través de la pàgina web tdahcerdanya.eu i adquireix la condició d’usuari registrat en la web de l’associació, i accedeix a la informació habilitada per a usuaris registrats que per polítiques d’administració se li assignen.
 • Un usuari membre de l’associació es defineix com una persona o entitat que es registra en la nostra associació a través de la pàgina web tdahcerdanya.eu, i a través dels corresponents documents legals de l’associació s’inscriu per a pertànyer com a membre de l’associació TDAH Cerdanya. Aquesta condició d’usuari (usuari membre de l’associació TDAH Cerdanya) tindrà accés a informació habilitada per a usuaris membres de l’associació que per polítiques d’administració se li assignen.

Vostè està informat i accepta que l’accés a tdahcerdanya.eu no suposa en cap manera l’ inici d’una relació comercial ja que aquesta pàgina web pertany a una associació sense ànim de lucre i no presta cap servei contra prestació econòmica o benefici de qualsevol tipus.

S’obliga a l’usuari que visiti o accedeixi a la pàgina web tdahcerdanya.eu que la utilitzi per al seu ús com a usuari sense ànim de lucre, visitar i utilitzar la web amb actitud general respectuosa, escrupolosa, honesta i amb finalitats ètics dedicats al públic en general, utilitzar el servei de correu electrònic, missatgeria instantània, blog, reproduir vídeos, imatges, documents o altres mitjans audiovisuals i realitzar qualsevol tipus de transmissió o recepció que sigui legal i que procedeixi de l’autor de la pàgina web tdahcerdanya.eu.

 • Per a ús personal, professional i comercial de caràcter temporal o permanent.
 • Qualsevol vulneració de drets d’autor de la web, contingut o honorabilitat de qualsevol mena d’informació de l’associació TDAH Cerdanya o de qualsevol usuari registrat.
 • Qualsevol acte o conducta que pugui danyar la imatge de l’associació TDAH Cerdanya.
 • Qualsevol acte o conducta que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o perjudicar el bon funcionament de web.
 • Transmissió, còpia, recepció o descàrrega de qualsevol contingut pornogràfic, sexual, fraudulent, difamatori, obscè, ofensiu, vandàlic, insultant o assetjador.
 • Transmissió, còpia, recepció o descàrrega de qualsevol contingut sistemàtic del terror per a coaccionar, denominat com a acte de terrorisme.
 • Interceptar, recopilar o emmagatzemar dades sobre tercers sense el seu coneixement o consentiment.
 • Escanejar o provar la vulnerabilitat d’equips, sistemes o segments de xarxa pertanyents a la web tdahcerdanya.eu. Enviar missatges no sol·licitats (spam), virus, o atacs interns o externs a la xarxa.
 • Obtenir accés no autoritzat a equips, sistemes o programes tant a l’interior de la xarxa com en manera externa. Tampoc podrà utilitzar la web tdahcerdanya.eu per a obtenir, manipular i compartir qualsevol arxiu de text, de tipus musical o vídeo gràfic, sense tenir els drets de propietat intel·lectual.
 • Transmetre, copiar i/o descarregar qualsevol material que violi qualsevol llei. Això inclou entre altres: material amb dret d’autor, material amenaçador o obscè, material protegit per secret comercial o patents, material de secret de sumari de qualsevol entitat o persona.
 • Danyar equips, sistemes informàtics o xarxes i/o pertorbar el normal funcionament de la xarxa on està situada la pàgina web tdahcerdanya.eu. Ser usada amb finalitats de lucre, activitats comercials o il·legals. Ser utilitzada per a crear i/o la col·locar un virus informàtic o qualsevol acte que perjudiqui la xarxa.
 • Transmissió, còpia, recepció o descàrrega de dades de tipus personal de qualsevol tipus d’usuaris o usuaris registrats de la base de dades de la web tdahceranya.eu.

He llegit, entenc i accepto aquestes condicions d’ús de la web tdahcerdanya.eu i declaro conèixer les normes d’ús establertes per l’administrador que cedeix l’ús del servei web tdahcerdanya.eu. Estic d’acord a acatar les normes anteriors i entendre que l’ incompliment d’aquestes, poden resultar en el bloqueig dels meus drets per a usar com a usuari, usuari registrat o usuari membre de l’associació TDAH Cerdanya la web tdahcerdanya.eu i que la junta directiva de l’associació TDAH Cerdanya es reserva el dret de poder posar a la disposició de les autoritats competents en llei de comunicacions de tota l’activitat realitzada per mi en el servei web tdahcerdanya.eu i assumir les sancions i responsabilitats legals que corresponguin i que dictin les autoritats competents.

S’informa l’usuari, usuari registrat o usuari membre de l’associació TDAH Cerdanya que la visita i utilització dels recursos pertanyents de la web es monitorarà, registrar i emmagatzemar tota la seva activitat durant la seva connexió a la web, registrant la identificació IP de la connexió i tota l’activitat que es realitzi en la pàgina web tdahcerdanya.eu, el tipus de connexió que es realitza, les dades que es transmeten i la data i hora de connexió. Aquest registre s’emmagatzemarà en els nostres servidors durant 1 any segons les lleis vigents per als efectes legals que determinin les autoritats competents en cas de sol·licitud.

S’informa que la pàgina web tdahcerdanya.eu pot no estar disponible o ser limitat en qualsevol moment i per qualsevol motiu, incloent emergències, fallada de l’enllaç, problemes en equips de xarxa, interferències o força del senyal. L’Associació TDAH Cerdanya no es responsabilitza per danys en dades, missatges o pàgines perdudes o retards en les comunicacions per interrupcions o problemes de rendiment amb el servei. S’informa que es pot establir límits d’ús, suspendre el servei, limitar o bloquejar comportaments inadequats per l’usuari i denegar o bloquejar accés a certs serveis o dominis per a protegir la pàgina web, servidors o xarxes de fraus o activitats que atemptin contra lleis nacionals o internacionals.

S’informa que es podrà utilitzar la web tdahcerdanya.eu i els serveis facilitats per a visitar la web amb actitud general respectuosa, escrupolosa, honesta i amb finalitats ètics dedicats al públic en general, utilitzar els serveis oferts en la web, missatgeria instantània, reproduir vídeos, fotografies o altres mitjans audiovisuals i realitzar qualsevol tipus de transmissió o recepció que sigui legal.

S’informa que queda totalment prohibit utilitzar la web tdahcerdanya.eu per al seu ús personal, professional o comercial de caràcter temporal, discontinu o fix. L’única relació que es pot tenir amb la web tdahcerdanya.eu és: usuari, usuari registrat i usuari membre de l’associació TDAH Cerdanya sense perjudici que es puguin associar altres drets als usuaris amb el consentiment de l’associació TDAH Cerdanya.

S’informa els usuaris, usuaris registrats i usuaris membres de l’associació TDAH Cerdanya que les dades personals facilitades són emmagatzemats en bases de dades gestionades per l’empresa Informàtica IGUIN de la població de Bourg-Madame (França), assumint totes les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes, d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades.

S’informa que la comunicació entre els usuaris i tdahcerdanya.eu utilitza un canal segur HTTPS i les dades transmeses són xifrats de punt a punt, garantint la confidencialitat de totes les dades i activitat dels usuaris.

També s’informa que tdahcerdanya.eu adopta mesures de seguretat per a detectar l’existència de virus, qualsevol tipus d’atac que afecti qualsevol contingut de la pàgina web i atacs a servidors o xarxa on està situada.

S’informa que les mesures de seguretat en els sistemes informàtics en Internet mai són garantides al 100%, per això s’informa els usuaris que existeixen virus o altres elements que poden produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) dels usuaris o en els seus documents electrònics i en els fitxers que continguin.

Com a usuaris, s’informa que tenen a la seva disposició una plataforma de resolució de litigis que facilita la pròpia Comissió Europea i a la qual es pot accedir des del següent enllaç:

https://ec.europa.eu/consumers/

S’informa que els drets que s’han establert sobre els continguts del present avís legal són de propietat de l’associació TDAH Cerdanya.

S’informa que no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la pàgina web tdahcerdanya.eu ni en cap dels seus elements i components que ho formen.

S’informa que es prohibeix la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública o privada, posada a disposició a tercers, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès i autoritzat per l’associació TDAH Cerdanya, com a titular dels corresponents drets.

Com a Usuari, has de comprendre que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats.

Els continguts de la web tdahcerdanya.eu i els continguts dels col·laboradors són sempre obres originals. Si per alguna raó s’ha produït una violació sobre drets de propietat intel·lectual i industrial en aquesta pàgina web s’haurà d’avisar per correu electrònic: tdahcerdanya@gmail.com indicant les següents dades:

 • Les teves dades personals si ets el titular dels drets que presumptament s’han violat, o els de la persona que et representa en cas que la reclamació la faci un tercer diferent del titular dels drets.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en la pàgina web tdahcerdanya.eu, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual que s’indiquen i la declaració expressa que l’interessat es responsabilitza de la veracitat de la informació que es facilita en l’avís.

La pàgina web tdahcerdanya.eu utilitza imatges i informació d’usuaris els quals cedeixen els drets d’autor perquè es pugui publicar en la pàgina web. Totes les imatges i informació dels usuaris tenen drets d’autor, pel qual s’apliquen les mateixes polítiques de privacitat del present avís legal per a tots els usuaris de la web.

Els articles i pàgines de la web tdahcerdanya.eu tenen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són de propietat de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és per a facilitar l’accés a aquestes pàgines web o recursos a l’usuari que utilitzi la nostra web.

Els enllaços que situïn a la nostra pàgina web tdahcerdanya.eu o a algun dels nostres continguts no implica en cap cas que existeixi relació de cap mena entre tdahcerdanya.eu i el propietari del lloc en el qual s’afegeix l’enllaç, ni tampoc l’acceptació o aprovació per part de tdahcerdanya.eu dels seus continguts o serveis.

En la pàgina web tdahcerdanya.eu s’ofereixen enllaços a continguts i a entitats públiques d’interès per a oferir als usuaris informació relacionada amb l’afinitat de l’associació TDAH Cerdanya. TDAH Cerdanya no es fa responsable de les inexactituds o errors que poguessin contenir les informacions dels enllaços, ni es garanteix en cap manera cap l’experiència, integritat o responsabilitat del contingut dels enllaços oferts.

S’informa que l’associació TDAH Cerdanya i la seva pàgina web tdahcerdanya.eu no atorga cap garantia ni responsabilitat, en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es pugui originar per:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la pàgina web, dels serveis o continguts que s’ofereixen.
 • L’existència de virus, qualsevol amenaça informàtica, programes maliciosos o nocius en els continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per aquesta web i llocs a la disposició dels usuaris.
 • Dels danys que produeixin per l’ús il·legal o indegut d’aquesta web.

S’informa que les relacions entre tdahcerdanya.eu i els usuaris es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Catalunya.

S’informa que el contacte oficial de la web tdahcerdanya.eu i de l’associació TDAH Cerdanya és la següent adreça de correu electrònic: info@tdahcerdanya.eu

L’associació TDAH Cerdanya es reserva el dret a modificar la present avís legal per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a actualitzacions necessàries.

Aquestes polítiques d’avís legals són vigents a partir de l’1 de gener de 2023.

Aquestes polítiques d’avís legals estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades i informades.