Associació TDAH Cerdanya. Les comissions.

Aquestes són les comissions principals de l’associació TDAH de Cerdanya. Són treballs en equip que s’han de distribuir entre els membres de l’associació pel bon funcionament d’aquesta.

Totes les comissions hauran de treballar i publicar els continguts realitzats a través de la web tdahcerdanya.eu, mitjançant documents, articles, imatges o qualsevol dada perquè tots els membres de les comissions tinguin accés a la documentació i puguin treballar i col·laborar.

Per qualsevol dubte podreu dirigir-vos amb l’administrador de la web mitjançant el formulari de contacte de la web o enviant un correu electrònic a l’adreça de l’associació: info@tdahcerdanya.com / tdahcerdanya@gmail.com

  1. Comissió d’activitats i conferències – Organització i gestió de les activitats amb les famílies membres de l’associació i/o entitats, activitats formatives i conferències que realitzi l’associació.
  • Comissió de xarxes socials – Facebook, Twitter, Instagram… Administració i manteniment informativa de tota l’activitat de l’associació per les xarxes socials, atenció als usuaris de les xarxes socials.
  • Comissió web, premsa i comunicació digital – Manteniment, gestió i publicació de notícies de l’associació, mitjançant la difusió d’informació digital a través de web tdahcerdanya.eu,  premsa i revistes d’informació local o comarcal. Administració i manteniment de la web de l’associació i donar suport a totes les comissions per gestionar els treballs a través de la web. Informar de tota l’activitat de l’associació a tots els membres i entitats, mitjançant la pàgina web i correu electrònic de l’associació.
  • Comissió de cerca i documentació – Cercar professionals, documentació i informació rellevants per la nostra associació i proveir-la eficaçment a la comissió de comunicació.
  • Comissió d’imatge i presència de l’associació – Donar a conèixer l’associació, informar del nostre projecte a membres de l’associació, relacions amb terceres persones i/o entitats públiques i privades, proporcionar informació que realitzi la comissió d’activitats i conferències a totes les persones i entitats per donar coneixement i publicitat. Aquesta comissió també tindrà la responsabilitat de distribuir i informar mitjançant cartells o qualsevol altre equipament de tota informació oficial de l’associació a tots els membres de l’associació, terceres persones i/o entitats públiques i privades que permetin o donin el seu consentiment. Tanmateix aquesta comissió haurà de vetllar per l’honorabilitat, respecte i comunicació de l’ànim de la nostra associació: informar, orientar, ajudar i assessorar a famílies amb TDAH.
  • Comissió de publicitat  – Informar del millor mètode de comunicació per la redacció i edició de qualsevol mitja de comunicació de les activitats que realitzi l’associació. Cartes informatives, elaboració de cartells, edició de vídeos, edició de fotos, impressions i còpies en diferents suports informàtics. Aquesta comissió estarà enllaçada amb la comissió d’activitats i conferències per donar el suport logístic en matèria publicitària.
  • Comissió correcció i traducció – Còpia, redacció i distribució a les comissions que així ho sol·licitin i, si és possible, la traducció en diferents idiomes (Castellà català francès i/o anglès). Comissió que donarà suport principalment a la comissió de publicitat.
  • Comissió de conciliació i mediació – Solucionar els conflictes que puguin sorgir entre membres de l’associació o terceres persones. Trobar i donar solucions a possibles malentesos i/o conflictes en qualsevol relació que tingui l’associació per qualsevol mitja amb terceres persones i/o entitats. Proposar mètodes d’actuació i informar els membres de l’associació de tècniques per afrontar els conflictes que es puguin originar en les nostres actuacions personals i treballs en equip.
Tags

Comments are closed

Comentaris recents

No s'han trobat comentaris.